Sürdürülebilirlik Raporlaması

Home / Sürdürülebilirlik Raporlaması

OTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Sürdürülebilirlik; yaşamak için ihtiyacımız olan her şeyi, doğal dengeyi bozmadan gelecek nesillerin faydalanabileceği şekilde alabileceğimiz anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı;   “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma” olarak tanımlanmaktadır Sürdürülebilir Turizm ve kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincinde ve kararlıyız. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, değerlerimiz ve politikalarımız bu sorumluluklarımızı yerine getirirken biz yön vermektedir.

RAPOR HAKKINDA

Sürdürülebilir Turizm ve Yeşil Evrim için çalışanların ve işverenlerin aldıkları eğitim ve danışmanlıklar ile birlikte yeşil yakalı çalışanlar ve işverenlere dönüşmesini takiben sürecin tamamlanması ve tesislerimizin sürdürülebilirliği için hizmet süreçlerini, uygulamalarını ve alt yapısını da buna uygun hale getirmektir. Buna bağlı olarak uygulamaya geçirilen teknik hususlar sayesinde; enerji ve su tüketiminde azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi, kimyasal kullanımın minimum düzeye indirilmesi ve çevre dostu çözüm yöntemlerinin uygulanması gibi hem ekonomik hem de çevreci anlamda pozitif sonuçlar elde edilmesi hedeflenmekteyiz.

ÇEVRE YÖNETİMİ                                                     

 • Her yıl düzenli olarak otelimizde personellerimize Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi ile ilgili eğitimler düzenlenmektedir.
 •  Ürünlerin satın alması yapılırken satın alma prosedüründe belirtilmiş olan çevre dostu ve sürdürülebilir çevreyi destekleyen tedarikçiler ile işbirliği yapılırken; çevre dostu ürünlerin satın alınmasına önem verilmektedir.

ENERJİ YÖNETİMİ                                                           

*Gün içinde ısıların daha verimli kullanılması amacı ile , kapalı mekanların kapı ve pencereleri kapalı konumda tutuldu .Bunun sonucunda klimaların akşam saat 18:00 kadar merkezi kumanda aracılığı ile  düşük ısıda ayarlanarak ,ısıların sabit seviyede tutulması ve bu çalışma sonrasında elektrik tüketiminin düşüşü amaçlanmıştır.

SU YÖNETİMİ

 • Oda ve genel alan rezervuarları çift butonlu su tasarrufludur.
 • Otellerimizde su tasarrufu yapılması ve su sızıntılarına hızlı müdahale edilmesi konusunda personellerimize her yıl düzenli olarak eğitimler verilmektedir.
 • Pompalarda su kaçaklarını önlemek amacıyla keçeler geliştirildi.
 • Denge tankları ve filtrelerdeki su kaçakları giderildi.

ELEKTRİK YÖNETİMİ

 • Otelimizde aydınlatmaların %90’ı ve daha fazlası enerji tasarruflu aydınlatmalar ve led ampüllerden oluşmaktadır.
 • Genel mekanlarda sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Her yıl otelimizde düzenli olarak personellerimize elektrik tasarrufu yapılması konusunda eğitimler verilmektedir.
 • Genel alanlarda flayer ve sticker yardımı ile misafirlerimizi elektrik tasarrufu yapılması konusunda yönlendirmekteyiz.

KİMYASAL YÖNETİMİ

 • Hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden kimyasal kullanımını minimum düzeye düşürmek için çalışmalarımız devam etmektedir.
 • Her yıl düzenli olarak personelimize kimyasal kullanımı konusunda düzenli olarak eğitim vermekteyiz.

ATIK YÖNETİMİ

 • Cam, kağıt, plastik ve yiyecek atığının geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışmakta ve takibi yapılmaktadır.
 • Otelimizde ömrünü tamamlamış atık piller için pil kutusu yer almaktadır.
 • Ömrünü tamamlamış atık piller için atık pil kutusu ve tüm alanlarda yeterli sayıda ayrışım üniteleri ile misafirlerimizi atık ayrılımı yapmaya yönlendirmekteyiz.
 • Geri dönüştürülebilir atıklar geri kazanım sağlamak amacı ile lisanslı firmalara teslim edilecektir.
 • Tehlikeli atıklar doğaya zarar vermeden bertarafı sağlanmak üzere tehlikeli atık odasında muhafaza edilerek lisanslı firmalara teslim edilecektir.

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

Otelimizde taflan,gül ( bahçe )  ve salon bitkileri yetiştirilmektedir.

KARBON

 • Ozon tabakasını incelten maddelerin alternatiflerini kullanan ve/veya içeren ürünlerin seçilmesi konusunda gerekli özeni göstermekteyiz. Tesislerimizde kullanılan iklimlendirme cihazları ozon tabakasına zarar vermeyen R410 gazı ile çalışmaktadır.
 • Otelimize ürünler tedarik edilirken yerel firmalara öncelik verilmektedir. Böylece tedarikçilerin teslimat araçlarından çıkan CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK

 • Otelimizde mavi kapak projesine destek verilmektedir.

KÜLTÜREL MİRAS

 •  Otelimizin bulunduğu bölgelerde bulunan doğal kültürel alanlara hem yerel yönetimler , hem de işletmemiz tarafından yönlendirme yapılarak bu alanların tanıtılmasına katkı sağlanmaktadır.
 • Otel lobimizde AMASRA  yerel ve tarihi kültürümüzün tanıtımını yapan kitap broşür ve bilgilendirmelere yer vermekteyiz.

ÇALIŞANLARIMIZ

 • İşçi ve İnsan Hakları politikamız kapsamında tüm çalışanlarımızın çalışma şartlarını optimum düzeyde tutarak aidiyet duygusunu geliştirmeye çalışmaktayız.
 • Çalışanlarımızın kadın erkek oranı ölçümü yapılarak Amasra demografik analizi yapılmaktadır.
 • Çalışanlarımız arasından özel koruma altındaki gruplar; azınlıklar (stajyerler), kadınlar, engelli ve yabancı çalışanların oranları düzenli olarak takip edilerek bu grupların istismar, eşitsizlik, ayrımcılık gibi durumlara maruz kalmaması bilinci ile tüm çalışanlarımızı destekliyoruz.
 • Çalışanlarımızın terfi almasını fırsat eşitliği kapsamında dil, din, ırk, mezhep, yaş, siyasi görüş, cinsiyet gözetmeksizin değerlendirmekteyiz.

YEREL HALKIN DESTEKLENMESİ

 • Otelimizin girişinde yerel halkın tarafımızla iletişime geçebilmesi için bir iletişim kutusu mevcuttur.
 • Otelimizde yerel halkın istihdam oranını ölçerek izlemekteyiz.
 • Otelimizde yönetici pozisyonunda çalışanlarımızın yerel halk istihdam oranını ölçmekte ve izlemekteyiz.
 • Tedarikçi firmalarımızın yerel bölgeden seçilmesine, otelimizin içerisindeki alt yüklenicilerimizin seçiminde yerel işletmelere öncelik tanımaktayız.

ÇOCUKLARIN KORUNMASI

 • Çocuk hakları politikamız kapsamında tüm çocukların temel haklarına saygı duyuyor, her türlü işkence, cinsel istismar, sömürü, insanlık dışı muamele, aşağılayıcı davranışlar sergilenmesinin karşısında durmaktayız.
 • Tüm çalışanlarımıza çocuk hakları politikamız kapsamında eğitimler vermekteyiz.